inženýrské liniové stavby
pozemní stavitelství
stavby speciálního zakládání
inženýrské liniové stavby

- výstavba kanalizací
- výstavba vodovodů
- demolice
- zemní práce
- třídění
- drcení