inženýrské liniové stavby
pozemní stavitelství
stavby speciálního zakládání
pozemní stavitelství
- výstavba čov
- zemní úpravy
- zakládání staveb
- rekonstrukce budov