inženýrské liniové stavby
pozemní stavitelství
stavby speciálního zakládání
stavby speciálního zakládání
- piloty
- mikropiloty
- vibroberanění
- realizace stavebních jam
- statické zajištění budov
- injektážní práce